Year: 2014 - 2015

Founder, Patron & President
  • MJF Lion K. PALANIAPPAN, B.Sc.,B.L.,
    Correspondent – Beta Group of Schools

Patron
1. Mr. A. Baldrey
2. Dr. P. Noel Kannan
3. Ln. R.R. Prasad
4. Mr. A.R. Dhansingh
5. Mr. K. George
6. Mr. B.N. Amarnath

Advisors
Mr.Edison Thomas Mr. P.S. Subramanian Mr. A. Najeeb Hussain

I –Vice President II – Vice President III – Vice President
Mr.K.P.Sankar Mr.Y.Suresh Mr.S.V.S.Vasanta kumar

Secretary
Mr. Praveen Vijayaraghavan

Jt. Secretary
Mr. Mr. P. Krishnaraj

Asst. Secretary I Asst. Secretary II Asst. Secretary III
Mr.Edwin Gladson Mr.J.Rajinikanth Mr.K.N.Muniraju


Treasurer Jt. Treasurer Asst. Treasurer
Mr.V.A.B.Kumar Ln.S.Manoharan Mr.M.Arumugam

Legal Adviser
Mr. Adi Narayana Rao Mr. V. Gajapathy

State Secretaries
1. Tamilnadu :Thiru. S. Charles
2. Karnataka: Thiru. Raja Madhi
3. Andrapradesh : Thiru. R. Madhav Rao

Committee Members
1. Ln.C.Thirumugam
2. Mr.T.Gopi
3. Mr.N.Md.Asadullah
4. Mr. R.T. Venkatesh
5. Mr. A. Sampath
6. Mr.R.HemanthKumar
7. Mr. V. Elangovan
8. Mr. B. Kumar
9. Mr. V. Syed Javeed
10. Mr. T. Syed Ad. Ibrahim
11. Mr. P. Selvam
12. Mr. K. Mahalingam
13. Mr. A. Rajasekaran
14. Mr. W. Peppin
15. Mr. S. Arunkumar
16. Mr. P. Saravanan
17. Mr. Syed Shakier
18. Mr. R. Ethiraj
19. Mr. G.R.T. Anand
20. Mr. V. Ravi
21. Mr. S. Purushothaman
22. Mr. C. Gajendran

Racing Committee Members
1. Mr. K. Sivakumar
2. Mr. S. Palani
3. Mr. O.P. Vijayakumar
4. Mr. S. Gajendran
5. Mr. A. Dhanraj
6. Mr. V.P. Vishnuram
7. Mr. John Bosco
8. Mr. K.S. Krishnamoorthy
9. Mr. K. Subinsree
10. Mr. V. Dhansekar
11. Mr. P. Edwin
12. Mr. Riaz
13. Mr. V. Lakshmi Narayanan
14. Mr. S. Velamukundan
15. Mr. S. Arunkumar
16. Mr. P. Saravanan
17. Mr. Syed Shakier
18. Mr. R. Ethiraj
19. Mr. G.R.T. Anand
20. Mr. V. Ravi
21. Mr. S. Purushothaman
22. Mr. C. Gajendran


Year: 2012 - 2013

Founder
  • MJF Lion K. PALANIAPPAN, B.Sc.,B.L.,
    Correspondent – Beta Group of Schools

President I – Vice President II – Vice President
Ln.K.Palaniappan Mr. K.P. Sankar Mr. Y Suresh

Secretary Jt. Secretary Asst. Secretary
Dr.P.NoelKannan Mr. Edison Thomas Mr. P.Krishnaraj

Treasurer Jt. Treasurer Asst. Treasurer
Mr.K.George Ln.S.Manoharan Mr.K.Mahalingam

Legal Adviser
Mr. V. Gajapathy Advocate,
High Court
Mr.Adi Narayana Rao Advocate,
High Court

Committee Members
1. Ln. C. Thirumugam
2. Mr. T. Gopi
3. Mr. S.Charles
4. Mr. V.A.B.Kumar
5. Mr. S.V.S. Vasanthakumar
6. Mr.M.Arumugam
7. Mr.R. Baskar
8. Mr. R.T.Venkatesh
9. Mr. B.N.Amarnath
10. Mr. K.Sivakumar
11. Mr. W. Peppin
12. Mr. P. Selvam
13. Mr. A.Maria Iruthayam
14. Mr.S. Arun Kumar
15. Mr. P. Saravanan
16. Mr. R.Suresh Kumar
17. Mr. Allah Bakaash
18. Mr. J. Rajinikanth
19. Mr. Edwin Gladson
20. Mr. A. Sampath

Racing Secretary
Mr. Praveen Vijayaraghavan

Quick Links